Avukatın müvekkiline tahsil ettiği parayı vermemesi

icra dosyasından tahsil ettiği bedeli muvekkiline ödememistir. Bu gerekçe ile meslektaş hakkında açacağımız davada görevli mahkeme vekalet ilişkisinden kaynaklanması sebebiyle ve vekalet ilişkisinin hala devam ediyor olması sebebiyle Tüketici mahkemesi olduğunu düşünüyorum.
Talep edilecek bedelin vekalet ilişkisi hizmet bedeline ait olmaması, tahsil edilen tüm bedelin ödenmemesi nedenine dayalı olması sebebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi görevli değildir değil mi?

Onbaşı Soruldu üzerinde 2 Temmuz 2017 HUKUK.
Yorum Ekle
0 Cevap(lar)

Cevabın

Bu cevabı göndererek, kullanım koşulları ve gizlilik kurallarını kabul etmiş olursunuz privacy policy and terms of service.